ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΟΡΗΓΟΙ
14 Αυγούστου 2010
ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
13 Μαΐου 2014
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ << ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ>>