ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
13 Μαΐου 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
15 Μαΐου 2014
ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ