Μέσω Internet

Χρηματική δωρεά μέσω διαδικτύου με τη μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό σας σε λογαριασμό του Συλλόγου (χρήση ΙΒΑΝ)

Μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης

EUROBANK ΑΡ ΛΟΓ 0026.0672.94.0200.139326 ΙΒΑΝ GR 5302606720000940200139326 BIC ERBKGRAA

Με επίσκεψη στους χώρους μας

Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη σας στο χώρο μας Ελευθεριου Βενιζέλου 122 Πάτρα