Ο κόσμος μας, ένα παιδί

Κάθε παιδικό χαμόγελο μια ανάσταση…… ας είσαι εσύ, που θα το
χαρίσεις….. μπορείς…..

Κοινοποίηση