Στρατηγικές για την διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων

Στη εκδήλωση που οργάνωσε το Φωτεινό Αστέρι με θέμα «Στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον», μπορέσαμε να αποσαφηνίσουμε τις βασικές έννοιες της σύγκρουσης και των προβληματικών καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον μέσα από την παραγωγική συζήτηση και το γόνιμο διάλογο. Διαχωρίσαμε το νόημα του πολυσυζητημένου σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας με τη βοήθεια παραδειγμάτων τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Προσπαθήσαμε μέσα από βιβλιογραφική έρευνα αλλά και από την προσωπική μας εμπειρία να προσανατολίσουμε και να καθοδηγήσουμε τους συμμετέχοντες σε πιο προσιτές και λογικές επιλογές, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσφέρουν σταθερότητα και ισορροπία τόσο σε οικογενειακό όσο και σε σχολικό επίπεδο. Ομιλήτριες. κα Περδίκη Πολυτίμη Κοινωνική Λειτουργός
και κα Μαρίνα Αντωνοπούλου Κοινωνική Λειτουργός

Κοινοποίηση