Καμία προσφορά δεν είναι ΜΙΚΡΗ

Δυστυχώς η οικονομική πραγματικότητα και η κοινωνική κρίση που βιώνουμε όλοι σήμερα λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στο να μπορεί κάποιος και ιδιαίτερα ένα παιδί να χαμογελάσει. Το γέλιο εκτός από το ότι είναι δωρεάν είναι και η πηγή της ζωή μας . Εμείς εδώ στο Φωτεινό Αστέρι, πιστεύουμε στο χαμόγελο των παιδιών μας γι΄αυτό και ότι κάνουμε αποσκοπεί σε αυτό. Όλες μας οι δραστηριότητες και οι δράσεις ορίζονται από το να είναι τα παιδιά μας υλικά και συναισθηματικά πλήρη και επαρκώς ικανοποιημένα. Διότι ένα υγιές και χαρούμενο παιδί αυτόματα σημαίνει και έναν ενήλικο άνθρωπο με αυτοπεποίθηση και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έτοιμο να αναλάβει ευθύνες τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην κοινωνία.
Κάθε χρόνο με τη βοήθεια των εθελοντών οι δράσεις μας γίνονται περισσότερες και καλύτερες. Άρα για τη φετινή χρονιά συνοψίζονται ως εξής:
• Σιτίζουμε με τη διανομή τροφίμων σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις οικογένειές μας και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της καθεμιάς.
• Εφοδιάζουμε με ρουχισμό, σχολικά είδη, είδη ατομικής και γενικής υγιεινής.
• Κάνουμε παιδιατρικούς ελέγχους στα παιδιά των οικογενειών μας με συνεργαζόμενο παιδίατρο.
• Διοργανώνουμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά που χρειάζονται βοήθεια καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
• Διοργανώνουμε μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά όλων των ηλικιών.
• Διενεργούμε ατομικές συνεδρίες με γονείς ή παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον γι΄ αυτά που τους συμβαίνουν στη ζωή τους.
• Διενεργούμε αξιολόγηση και θεραπεία λογοθεραπείας στα παιδιά των οικογενειών μας.
• Διενεργούμε ομάδα εφήβων η οποία διαχειρίζεται και καθοδηγεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
• Διενεργούμε ομάδα γονέων η οποία διαχειρίζεται, αποσαφηνίζει και καθοδηγεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις που οι γονείς δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε σχέση με τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.
• Διοργανώνουμε γενέθλια ή γιορτές στα παιδιά μας που οι γονείς τους αδυνατούν.
• Διοργανώνουμε ημερίδες και καμπάνιες ενημέρωσης σε φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας.
Οι εθελοντές από Το Φωτεινό Αστέρι συνεχίζουν το έργο τους . Οι ανάγκες των παιδιών είναι πολλές και καθημερινές . Ελάτε να απλώσουμε όλοι μας το χέρι
Κι ο καθένας μας ότι μπορεί με ΑΓΑΠΗ να προσφέρει.!
Γιατί καμία προσφορά δεν είναι ΜΙΚΡΗ

Κοινοποίηση