Φροντίδα και παιδί

Πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος εργαστηριακός έλεγχος σε παιδιά εφηβικής, σχολικής, προσχολικής και βρεφικής ηλικίας… Το Δ.Σ και οι εθελοντές από Το Φωτεινό Αστέρι ευχαριστούν την Φροντίδα Υγείας για την προσφορά και την στήριξη της.
Γιατί καμία βοήθεια δεν είναι ΜΙΚΡΗ

Κοινοποίηση