Συμμετέχουμε στην Πλατφόρμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το Φωτεινό Αστέρι θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιόδου, συνεργάζεται και στηρίζει την προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παρέχει Δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως, Δωρεάν προϊόντα/αγαθά μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε https://menoumedytikiellada.gr/index.php/el/serve-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD

Κοινοποίηση