Παρόν στη <Πλατεία Ανθρωπιάς>

O εθελοντισμός και η αλληλεγγύη δήλωσαν παρόν με τους εθελοντές του Φωτεινού Αστεριού στη <Πλατεία Ανθρωπιάς.>,προσφέροντας αίμα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη

Κοινοποίηση