Στήριξη και συμβολή στο έργο μας από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών για την στήριξη και την συμβολή τους στο έργο μας.

Η προσφορά τους σε απαραίτητο εξοπλισμό για την κουζίνα μας καθώς και για άλλες υποδομές ήταν πολύτιμη.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθ. Βασίλη Αναστασόπουλο και τον κ. Τραχύλη Δημήτρη από Innovation Hub ( C.T.E.H) που εξ αρχής αγκάλιασαν και βοήθησαν στις προσπάθειες μας αλλά σαφώς και όλο το προσωπικό και τις εταίρες του ΕΠΠ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας.

Κοινοποίηση