Τι να πρωτοπληρώσεις με ένα επίδομα …;

Τι να πρωτοπληρώσεις με ένα επίδομα …;
Την προκαταβολή του κομμένου νερού;
Πως να φροντίσεις και να ταΐσεις
τα 2 παιδιά σου με ένα πενιχρό επίδομα ….;
Πως να είσαι συνεπής στη ρύθμιση του ρεύματος…;
Πολλά τα ερωτήματα αλλά το αποτέλεσμα ΈΝΑ….
Κομμένο νερό και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτό με όποιο τρόπο μπορούμε και με ό,τι μέσο έχουμε!
Η προκαταβολή για να μπει σε ρύθμιση είναι 500€
Κοινοποίηση